Preparation heirs

1. Disclaimer

1.1 Aan de totstandkoming van deze website hebben wij (Spinperceptie BV) de uiterste zorg besteed.
1.2 Wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen en de schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie die, ondanks onze zorg, nochtans onvolledig of onjuist is.
1.3 Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website deugdelijk functioneert. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg het disfunctioneren van de website.
1.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele schade die voortvloeien of dreigen voort te vloeien uit, of in enig opzicht verband houden met het gebruik of het gebruiken hebben van de website, alsook het niet of niet geheel kunnen gebruiken daarvan.

2. Intellectuele eigendom

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de op de website geplaatste content, berusten bij ons (SpinPerceptie BV) of bij derden die toestemming hebben gegeven voor plaatsing van de content op de website. Onder content wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: teksten, foto’s en grafische elementen.
2.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpinPerceptie BV de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te deeplinken, te decompileren of op andere wijze te gebruiken, te exploiteren of aan een derde beschikbaar te stellen.

Privacybeleid

3.1 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
3.2 Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SpinPerceptie BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat SpinPerceptie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
3.3 SpinPerceptie BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
3.4 Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
3.5 Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
3.6 Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
3.7 We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
3.8 De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
3.9 Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
3.10 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
3.11 We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.